Leninas; jo gyvenimas ir darbai, 1870 m. balandizio 23 d.-1924 m. sausio 21 d. M. Jaroslavskis, V. Tauras, Emel’ian IAroslavskii.

Leninas; jo gyvenimas ir darbai, 1870 m. balandizio 23 d.-1924 m. sausio 21 d.

Brooklyn, NY: Laisves Spauda, 1927. Hardcover. 431p., original red cloth binding with cracked front hinge and minor handling wear, generally very good condition. Text in Lithuanian. Amerikos Lietuviu Darbininku Literaturos Draugijos leidinys, no. 22.

Cat.No: 214711

Price: $25.00