Türk lûgati; Türk dillerinin istikaki ve edebî lûgatleri: Uygur, Çágtay, Kazan, Azeri ve Garp Türkçeleriyle, Koybal, Yakut, Altay, Çuvas, ve Kirgiz lehçelerinin lûgatlerini ve Garp Türkçesinde kullanilan Arap ve Acem kelimelerini sevahidi ve emsaliyle havidir. Hüseyin Kazim.

Türk lûgati; Türk dillerinin istikaki ve edebî lûgatleri: Uygur, Çágtay, Kazan, Azeri ve Garp Türkçeleriyle, Koybal, Yakut, Altay, Çuvas, ve Kirgiz lehçelerinin lûgatlerini ve Garp Türkçesinde kullanilan Arap ve Acem kelimelerini sevahidi ve emsaliyle havidir.

Istanbul: Devlet Matbaasi, 1927-1945. Complete set in four volumes, large handsome maroon tomes, text in first two volumes is in the original Arabic-based Ottoman Turkish script, the latter two in the reformed script; very good, ownership inscription of a noted Central Asia linguist inside front covers (details upon request).

Cat.No: 170769

Price: $350.00