Nan nu bu yu zheng zhong xi yi xian dai zhen duan yu zhi liao / Contemporary treatment of male and female infertility by traditional and western medical methods. Lisheng Chen.

Nan nu bu yu zheng zhong xi yi xian dai zhen duan yu zhi liao / Contemporary treatment of male and female infertility by traditional and western medical methods

Shanghai: Shanghai shijie tushu chuban gongsi, 2006. xvii, 531p., very good hardcover, dj torn along edge.

Text in Chinese; thoroughly illustrated. Ownership signature on flyleaf.

Cat.No: 150369
ISBN: 7506281899

Price: $35.00