Ang bill de divorcio o batas na nagtatakda ng maayus na paghihiwalay ng mag-asawa sa sangkapuluang Filipinas at ley del matrimonio civil o batas na naguutos ng pagkakasal sa harap ng mga hukuman o sa harap ng may karapatan na magkasal na nalalabas sa kautusan ng iglesia o simbahan [Cover title: Ang Bill de Divorcio at Ley del Matrimonio Civil]

Ang bill de divorcio o batas na nagtatakda ng maayus na paghihiwalay ng mag-asawa sa sangkapuluang Filipinas at ley del matrimonio civil o batas na naguutos ng pagkakasal sa harap ng mga hukuman o sa harap ng may karapatan na magkasal na nalalabas sa kautusan ng iglesia o simbahan [Cover title: Ang Bill de Divorcio at Ley del Matrimonio Civil]

Maynila [Manila]: J. Martinez, 1917. 36 pages, evenly toned, small label of a bookseller inside front cover, spine neatly reinforced with a strip of brown paper tape. Faint "Examined" rubberstamp on front cover.

On divorce and matrimonial law in the Philippines under US administration.

Cat.No: 214192

Price: $60.00

See all items in 1910S, Law, Marital, marriage, Philippines