Nan nan zheng zhuan: Xianggang nian zhang nan tong zhi kou shu shi

Nan nan zheng zhuan: Xianggang nian zhang nan tong zhi kou shu shi

Hong Kong: Jin yi bu duo mei ti you xian gong si, 2014. 233p., new in original shrinkwrap, with original warning label ("This article contains material which may offend..." etc). Text in Chinese.

Oral histories of gay elders from Hong Kong.

Cat.No: 207973
ISBN: 9789888011360

Price: $45.00