Wang Tiwu xian sheng ji nian ji

Wang Tiwu xian sheng ji nian ji

[Taibei-?]: Lianhe bao xi chuang ban ren Wang Tiwu xian sheng ji nian ji bian ji wei yuan hui, 1997. 245, 320p., two hardcover volumes, very good in slipcase; text in Chinese.

Biography of the publishing magnate and member of the Chinese Kuomintang Central Standing Committee, whose business empire included the daily Shijie Ribao in the United States.

Cat.No: 160181

Price: $25.00