Studia nad organizacjami Polonijnymi w Ameryce Polnocnej. Grzegorza Babinskiego, ed.

Studia nad organizacjami Polonijnymi w Ameryce Polnocnej

Wroclaw: Zaklad Narodowy imienia Ossolinskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1988. 202p., text in Polish with English summaries, dj. Biblioteka Polonijna, 19.

On Polish emigrant organizations in the US and Canada.

Cat.No: 6241

Price: $30.00