Homoseksualiteit en homoërotiek. F. J. Tolsma, ingeleid door Dr. L. Van Der Horst.

Homoseksualiteit en homoërotiek

Gravenhage: D. A. Daamen's Uitgeversmaatschappij N. V. 1948. Hardcover. 176p., text in Dutch, very good first edition in red cloth boards and gilt. Zeil en Sexe #1 onder redactie van Mr. A. Bouman.

Dutch sexology tome with a focus on homosexuality, hermaphrodism and psychology of same.

Cat.No: 55857

Price: $65.00