Kheng Keow Coffee Shop Association souvenir journal / Xinjiapo Qiong qiao ka fei gong hui xiu jian hui suo luo cheng ji nian te kan
Kheng Keow Coffee Shop Association souvenir journal / Xinjiapo Qiong qiao ka fei gong hui xiu jian hui suo luo cheng ji nian te kan

Kheng Keow Coffee Shop Association souvenir journal / Xinjiapo Qiong qiao ka fei gong hui xiu jian hui suo luo cheng ji nian te kan

Singapore: the Association, 1950. Edgeworn wraps, numerous individually paginated sections, photos of members and of various venues. Many ads. Neatly ex-library. OCLC shows one holding as of May 2016.

Cat.No: 205373

Price: $45.00