Wo men huo zhe. Wu Chunsheng, Zhou Huashan.

Wo men huo zhe

Hong Kong: Xianggang dongzhi yanjiu she, 1996. 240p., very good in wraps, text in Chinese.

Twenty-two gay and lesbian people from Mainland China discuss their lives and coming out.

Cat.No: 202752
ISBN: 9628502662

Out of stock

See all items by ,