Jian po lan de nü ren. Wang Aimin, Amy Wang.

Jian po lan de nü ren

El Monte, CA: Taifu chuan bo zhong xin Bei Mei zong jing xiao, 2005. 236p., very good in wraps, text in Chinese. CD included in rear pocket. Inscribed in English by the author.

By the Taiwanese immigrant evangelist.

Cat.No: 196133
ISBN: 1885216564

Price: $25.00