Li Wanruo: cong Zhongguo liu xue sheng dao Meiguo shi zhang. He Jianming.

Li Wanruo: cong Zhongguo liu xue sheng dao Meiguo shi zhang

Nanchang: Jiangxi renmin chubanshe, 2002. 2, 5, 303 p., 8 p. of plates, very good in wraps, text in Chinese.

Biography of Li Wanruo (Lily Chen), who went from being an exchange student to mayor of Monterey Park.

Cat.No: 188547
ISBN: 7210026290

Price: $25.00