English-Chinese glossary of terms in housing, urban planning, and construction management / Zhu fang cheng shi gui hua yu jian zhu guan li ci hui Zhong Ying dui zhao. Cheng xiang jian she huan jing bao hu bu, United States Department of Housing, Urban Development.

English-Chinese glossary of terms in housing, urban planning, and construction management / Zhu fang cheng shi gui hua yu jian zhu guan li ci hui Zhong Ying dui zhao

Washington DC: Department of Housing and Urban Development, 1987. xxi, 370 p., very good in lightly shelfworn wraps.

Glossary produced as a joint project between the relevant departments in both governments.

Cat.No: 187610

Price: $25.00