Gao gan dang an: Zhong gong quan gui guan xi shi dian

Taibei: Xin xin wen wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 1993. 500p., very good in wraps.

"Senior cadre files;" on relations among the PRC's elites.

Cat.No: 180216
ISBN: 9578591195

Price: $20.00

See all items in China, Communist China
See all items by ,