Danyang fang yan ci dian

Nanjing: Jiangsu jiao yu chu ban she, 1995. 2, 30, 387p., very good hardcover in lightly shelfworn dj.

Dictionary of the local dialect of the Danyang area in southern Jiangsu. Part of a series edited by Li Rong.

Cat.No: 171838
ISBN: 7534326281

Price: $18.00

See all items by