Zhongguo ge min zu wen zi yu dian nao xin xi chu li

Beijing: Zhongyang minzu xueyuan chubanshe, 1991. 6, 4, 395 p., very good in wraps, text in Chinese.

On adapting the written languages of China's ethnic minorities to computerization.

Cat.No: 166772
ISBN: 7810012185

Out of stock

See all items by