[Lun Xizang zheng jiao he yi zhi du] - Tibetan language edition

Beijing: Minzu chubanshe, 1983. 149p., very good in wraps, text in Tibetan.

Published in English as "The merging of religious and secular rule in Tibet."

Cat.No: 166646

Price: $25.00