Beijing daxue xiaoshi 1898-1949. Chaoran: Sha Jiansun: Zhou chengen: Liang Zhu Xiao.

Beijing daxue xiaoshi 1898-1949

Shanghai: Shanghai jiaoyu chuben shi, 1981. 328p, very good in wraps, title caligraphy by Xu Deheng, 25 black and white photos, including past presidents of Peking university.

History of Peking University, from 1898 to 1949.

Cat.No: 166633

Price: $25.00