Monggol kele sinjilegsen-u ugulel-ud

Hohhot: Nei Menggu renmin chubanshe, 1987. 4, 13, 1049 p., very good hardcover, text in Mongolian; ownership signature inside front cover.

Collection of research papers on the Mongolian language. Chinese title: Menggu yu yan yan jiu lun wen ji.

Cat.No: 166319

Price: $35.00