Epitaph for Jim Crow. Thomas F. Pettigrew.
Epitaph for Jim Crow
Epitaph for Jim Crow

Epitaph for Jim Crow

New York: Anti-Defamation League of B'nai B'rith, 1964. Staplebound. 59p., wraps. Based on the TV film series. European American author.

Cat.No: 14342

Price: $10.00

See all items in 1960S, African American
See all items by