Chong ran sheng ming de huo zhong: ji Meiguo Tiannaxi zhou jie chu hua ren Li Yongjiang de gan ren gu shi. Hongnian Li, Zheng Haiyan.

Chong ran sheng ming de huo zhong: ji Meiguo Tiannaxi zhou jie chu hua ren Li Yongjiang de gan ren gu shi

Hong Kong: Lu da wen hua chu ban gong si, 2008. 150p., very good in wraps.

Biography of Peter Wing Lee (Li Yongjiang), a Chinese-American Tennessee resident who struggled against leukemia to become a champion bicyclist. Text in Chinese.

Cat.No: 142193

Price: $22.00