Jin shan yi jiu. Xiangpu Zhang.

Jin shan yi jiu

Taibei: Guangdong guomin daxue Taibei shi xiao you hui, 1972. 10, 6, 3, 175 p., very good wraps, in edgeworn plastic overwrap.

Memoir by the Taiwanese educator, written in retirement in San Francisco. Significant discussion of Chinese-American life in San Francisco.

Cat.No: 141817

Price: $35.00