Momoyama, Edo, Meiji 300-nen no bijutsu: gyobutsu to jubun o chushin to suru Nihon bi no seizui. [300 years of art: Momoyama, Edo, Meiji ]

Momoyama, Edo, Meiji 300-nen no bijutsu: gyobutsu to jubun o chushin to suru Nihon bi no seizui. [300 years of art: Momoyama, Edo, Meiji ]

Tokyo: Nihon Bijutsu Kyokai, 1972. 104p., illustrated wraps lightly shelfworn; color and B&W photo illustration.

Exhibition catalog.

Cat.No: 139547

Price: $15.00

See all items in Art, Japan